Seuran arvot

Miten seuran arvot näkyvät päivittäisessä toiminnassa?

”Ajax-Sarkkirannan pelaajat ovat peli-ilon ilmentymiä, jotka nauttivat onnistumisista ja voimaantuvat epäonnistumisista kehittyen kohti omaa huippuaan ja omaksuen terveelliset elintavat! Kaikissa tilanteissa Ajax-Sarkkirannan pelaajat kunnioittavat peliä, joukkuetta, seuraa, muita pelaajia, toimihenkilöitä ja vanhempia sekä itseään! He ovat omaksuneet nämä tavat toisilta pelaajilta sekä valmentajilta ja vanhemmilta, jotka vaalivat seuramme arvoja jokapäiväisessä toiminnassaan!”

Yhdessä tekemällä

Urheiluseura on toiminnan mahdollistaja jäsenilleen. Ajax-Sarkkiranta ry urheiluseurana koostuu jäsenistään, jotka yhdessä tekemällä tuottavat toimintaa kaikille seuran jäsenille. Seuran johto ja henkilökunta pyrkii omalla toiminnallaan tekemään kaikkien jäsenten toimintaan osallistumisen mahdollisimman laadukkaaksi ja helpoksi. Kuitenkin myös jokaisen jäsenen vastuulla on olla oma-aloitteisesti mukana rakentamassa seuraa sekä seuran ja jäsenistön tavoitteiden mukaista toimintaa.

Yhdessä kasvattamalla

Jokainen seurassa toimiva aikuinen on esimerkki junioripelaajille. Tiukat pelit tuovat mukanaan monenlaisia tilanteita. Voitoista ja onnistumisista tulee iloita! Joskus saattaa peli hyvästä yrityksestä huolimatta kääntyä tappioksi, joskus taas tuomarin linjaukset voivat tuntua epäreiluilta. Aikuisten tehtävänä on opettaa pelaajia käsittelemään myös epämiellyttävät tilanteet. Aina ei voi voittaa ja onnistua. Tuloksesta riippumatta on osattava kunnioittaa ja arvostaa vastapuolen pelaajia, joukkuetta, toimihenkilöitä ja vanhempia. Selkeät yhteisesti sovitut säännöt ja niiden noudattaminen luo lapsille turvallisen kasvuympäristön. Edustusjoukkueidemme pelaajat toimivat myös tärkeänä esikuvana nuoremmille. Kaikilla aikuisilla on vastuullaan ohjata lapsia hyvään käytökseen niin peleissä, harjoituksissa kuin muutenkin vapaa-ajalla.

Kasvatuksellinen linja

Urheiluseurojen tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa jäsenistölleen seuran sääntömääräistä toimintaa. Kaikessa lasten, nuorten ja miksei aikuistenkin parissa tapahtuvassa toiminnassa tulee muistaa, että toiminnalla on myös kasvattava tavoite. Kasvatustehtävä on kaikkien aikuisten vastuulla – niin valmentajien, joukkueenjohdon kuin vanhempienkin. Tästä syystä aikuisten esimerkillinen käytös ja kohtelias ohjaava palaute, myös muiden joukkueiden junioripelaajille, on erittäin tärkeää.

Ryhmässä toimiminen

Jalkapallo on joukkuepeli. Joukkue tai ryhmä harjoittelee yhdessä, pelaa yhdessä ja voittaa tai häviää yhdessä. Yksittäinen pelaaja ei tee joukkuetta, vaan joukkue ja ryhmä syntyy kaikista pelaajista yhdessä. Joukkueena tai ryhmänä toimittaessa jokaisen pelaajan on osattava vähintäänkin tulla toimeen kaikkien muiden joukkueen jäsenten kesken – ja vielä paremmin olla kannustavassa vuorovaikutuksessa kaikkien jäsenten kanssa, jolloin voi syntyä jopa läpi elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Kaikki pelaajat ovat samanarvoisia joukkuekavereita keskenään, myös toimihenkilöiden ja vanhempien silmissä.

Pelaajien tulee kannustaa toisiaan niin peleissä kuin harjoituksissakin. Yrittämällä oppii ja yrityksissä tulee epäonnistumisia, jolloin on oikea hetki kannustamiselle eikä arvostelulle, vaikka tilanne olisi johtanut vastustajan maaliin ja tappioon. Ei ole virheitä – on vain eritasoista osaamista, joka määrittää onnistumisen todennäköisyyden. Lisäksi harjoitusten aikana pelaajien tulee muita häiritsemättä keskittyä omaan tekemiseensä ja samalla antaa toisille pelaajille rauha keskittyä harjoituksiin – samalla esimerkkiä näyttäen.

Toisten kunnioittaminen

Jokaiseen joukkueeseen sopii monenlaisia pelaajia – pidempiä, lyhyempiä, nopeampia ja hitaampia. Kuitenkin jokainen pelaaja on yhdenveroinen joukkueen jäsen ja jokaista tulee kunnioittaa ihmisenä samalla tavalla riippumatta pelaajan ulkonäöstä tai muista ominaisuuksista. Jokaiselle pelaajalle pyritään järjestämään mahdollisimman laadukas harrastusympäristö, missä pelaaja saa riittävästi onnistumisia pelaajan tavoitteet ja taso huomioiden.

Samoin vastustajaa on muistettava kunnioittaa riippumatta siitä, millainen joukkue oli vastassa ja miten peli päättyi. Tappion tullessa vastustaja voitti todennäköisesti siksi, että peli sujui heillä paremmin ja siitä he ansaitsevat kaiken arvostuksen. Voitettaessa on taas hyvä muistaa, että varmasti vastustajakin teki parhaansa. Naureskelu ja huonoksi haukkuminen ei kuulu asialliseen käytökseen. Voiton hetkellä on muistettava jakaa kiitosta hyvälle vastukselle. Hävittäessä on hyvä muistaa, miten toivoisi vastustajan kohtelevan omaa joukkuetta silloin, kun he voittavat.

Terveet elämäntavat

Terveet elämäntavat kuuluvat luonnollisena osana urheiluun. Lapsen ja nuoren urheilijan elämän peruspilareiksi on monessa yhteydessä nostettu monipuolinen ja tehokas harjoittelu, monipuolinen ruokavalio sekä riittävä lepo. Ajaxissa harrastava pelaaja on aktiivinen liikkuja ja terveet elintavat omaava innostunut liikkuja.

Henkilökohtainen hygienia on myös asia, joka jokaisen pelaajan tulee opetella heti nuorimmista ikäluokista alkaen. Harjoituksissa tulee aina hiki, joten lihashuollon lisäksi suihkussa käynnin tulee olla osa harjoitusten jälkeisiä rutiineja. Peli- ja turnausmatkoilla tulee jokaisella pelaajalla olla mukana niin peseytymisvälineet kuin puhtaat vaihtovaatteetkin.

Tupakan ja päihteidenkäyttö on luonnollisesti kielletty kaikilta junioreilta. Tupakointia ja päihteitä ei hyväksytä joukkueiden toiminnassa, eikä myöskään vapaa-ajalla.

Vanhempien käytös

Myös vanhempien tulee sitoutua päihteettömyyteen. Peli- tai harjoitustapahtumissa kentän laidalla ei saa näkyä päihtyneitä, tupakoivia tai nuuskaavia vanhempia. Vaikka tupakointi onkin sallittua kaikille täysi-ikäisille, tulee vanhempien ymmärtää oman esimerkkinsä vaikutus. Tupakat voi jättää kokonaan polttamatta tai käydä polttamassa piilossa nurkan takana. Nuuskan käyttö kaikissa peli- ja harjoitustapahtumissa on kielletty. Huomaa, että koulujen tilat sekä urheiluhallit ovat alueita, missä nuuskan käyttö on kiellettyä.