Joukkue

Ala-Rämi Aarni
Alasalmi Lauri
Halme Sampo
Heikkinen Eeli
Holappa Joona
Jääskelä Aaro
Karinsalo Veikko
Kiiveri Ville
Kulin Kasper
Kurtti Elja
Kärnä Arttu
Lukinmaa Topias
Määttä Pyry
Pahkasalo Vili
Petänen Peetu
Pinola Joakim
Risto Oliver
Seppälä Samuel
Karjalainen Sakari
Pelttari Eetu
Repola Noel

Toimihenkilöt