Joukkue

Fisk Veeti
Hämäläinen Don
Jussila Juho
Korkala Ville
Kuusela Sampo
Patrikka Antti
Pekkala Veikka
Rounaja Arttu
Saari Kim
Siira Matti
Sorvisto Matias
Tervo Samuli
Tolonen Niko
Väisänen Tomi
Haukipuro Joska
Junttila Henri
Keränen Eemeli
Kiviniemi Miko
Knuutila Rasmus
Korpela Veeti
Muraja Paavo
Nikula Matias
Ollila Juhani
Peltola Olli
Polojärvi Eemeli
Saari Valtteri
Terho Eetu

Toimihenkilöt