Joukkue

Kinnunen Toni
Kiviniemi Antti
Leinonen Aarni
Rautio Ville
Hautajärvi Matias
Hirsikorpi Miro
Kähkönen Jani
Karjalainen Antti
Ollikainen Eetu
Stenroth Otto-Erik
Taskila Pyry
11
Viittanen Lenni
17
Mattila Oliver
18
Liikanen Joona
90
Fisk Veeti

Toimihenkilöt

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -