Seuran toimintamaksut 1.11.2020-31.10.2021

Joukkue määrittää tarvittaessa erilliset joukkuemaksut kattamaan toimintoja, jotka eivät sisälly seuran toimintamaksuihin. Nämä ovat joukkuekohtaisia ja niistä lisätietoa ko. joukkueen joukkueenjohtajalta.

Jäsen- ja liittymismaksu

Seuran jäsenmaksu on 20€ ja liittymismaksu 0€. Nämä jäsen- ja liittymismaksut sisältyvät kalenterivuoden ensimmäiseen seuran toimintamaksuun, joka laskutetaan jäseneltä. Seuran jäsenmaksun maksamalla liityt yhdistyksen jäseneksi, mutta seuran joukkuetoimintaan osallistuminen edellyttää aina toimintamaksun maksamista.

Toimintaan liittyminen ja irtisanominen

Kun pelaaja aloittaa joukkueen toiminnassa maksimissaan 3 viikkoa kestävän kokeilujakson tai tauon jälkeen hän sitoutuu toimintaan, seuran toimintamaksuihin ja joukkueen maksuihin vähintään seuraavaksi 3 kuukaudeksi tai 15.8.2021 jälkeen liittyvien osalta 31.10.2021 saakka. Maksuvelvollisuus päättyy automaattisesti 31.10.2021, jos pelaaja ei ilmoittaudu tätä seuraavalle kaudelle. Jos pelaaja irtisanoutuu toiminnasta, hän on velvollinen maksamaan kuukausittaiset seuran toimintamaksut ja mahdolliset joukkueen maksut irtisanomisen jälkeen vielä kahdelta seuraavalta kuukaudelta. Pelaajalla on oikeus osallistua toimintaan irtisanomisen jälkeen vielä kahden seuraavan kuukauden ajan. Irtisanomisesta on ilmoitettava joukkueenjohtajalle.

Maksuperiaatteet

Laskutus tehdään kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Laskutuspäivä on kuukauden 1. päivä ja eräpäivä kuun 15. päivä. Poikkeuksena marraskuun laskutuspäivä on 15. päivä ja eräpäivä 29. päivä. Mikäli pelaaja liittyy toimintaan kuukauden 1.-15. päivä, ko. kuukauden toimintamaksu laskutetaan välittömästi. Mikäli pelaaja liittyy toimintaan kuukauden 15. päivän jälkeen, laskutetaan seuraavan kuukauden 1. päivänä alkaneen kuukauden toimintamaksu. Tätä seuraavilta kuukausilta toimintamaksu laskutetaan 1 kuukauden erissä kuukausittain.

Pelaajan loukkaantumisesta tai sairastumisesta johtuva pitkäaikainen poissaolo

Jos pelaaja loukkaantuu pitkäaikaisesti niin, ettei pysty osallistumaan joukkueen normaaliin toimintaan (lääkärintodistus esitettävä), ei hänen tarvitse maksaa seuraavan kuukauden seuran toimintamaksua tai mahdollisia joukkueen kuukausimaksua. Seuraavat maksut ovat sen kuukauden maksut, kun pelaaja palaa joukkueen toimintaan.

Pelaajan vaihtaminen joukkueiden välillä

Jos pelaaja haluaa vaihtaa joukkuetta kesken kauden, pitää asia sopia ensin joukkueiden valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa, jotka sopivat sopivan ajankohdan siirtymiselle, jolloin myös seuran toimintamaksu muuttuu vastaamaan joukkuetta, johon siirtyminen tapahtuu.

Toimintamaksujen sovittaminen

Seuran toimintamaksun 50%:n alennus voidaan myöntää pelaajalle, mikäli pelaaja ei voi osallistua normaalisti joukkuetoimintaan varusmiespalveluksen tai pysyvän asumisen vähintään 100 km päässä Kempeleestä opiskelun, siviilipalveluksen tai työn vuoksi. Tällöin pelaajalla on osallistumisoikeus yhteen joukkueen harjoitukseen viikossa, josta pelaaja sopii joukkueen vastuuvalmentajan kanssa. Pelkästään futsaltoimintaan osallistuville pelaajille voidaan myöntää 50% seuran toimintamaksun alennus, jolloin pelaajalla ei ole oikeutta osallistua joukkueen jalkapalloharjoituksiin eikä -otteluihin. Maksujen sovittaminen ei ole mahdollista, mikäli joukkueella on säännöllisesti alle kolme harjoitusta viikossa.

Perhealennus

Perhealennus koskee samassa taloudessa asuvia jäseniä ja sen suuruus määräytyy seuraavin periaattein 30.4.2021 tilanteen mukaan:

- 2 jäsentä, perhealennus kaudelta on halvemman kuukausimaksun suuruinen

- 3 jäsentä, perhealennus kaudelta on kahden halvimman kuukausimaksun summa

- 4 tai useampi jäsen, perhealennus kaikkien kuukausimaksujen summa

- Esimerkki 1: Samaan talouteen kuuluvista jäsenistä toinen on P10-joukkueen jäsen ja toinen T0809-joukkueen jäsen. Perhealennus on tällöin 79,90€ koko vuodelta.

- Esimerkki 2: Samaan talouteen kuuluvista jäsenistä yksi on P10-joukkueen jäsen, toinen T0809-joukkueen jäsen ja kolmas on Äijä-Easyn jäsen. Perhealennus on tällöin 79,90€+22,90€= 122,80€ koko vuodelta.

- Esimerkki 3: Samaan talouteen kuuluvista jäsenistä yksi on P10-joukkueen jäsen, toinen T0809-joukkueen jäsen, kolmas on Äijä-Easyn jäsen ja neljäs Easyfutiksen tyttöjoukkueen jäsen. Perhealennus on tällöin 89,90€+79,90€+22,90€+32,90€= 225,60€ koko vuodelta.

Perhealennus toteutetaan toukokuun laskutuksen yhteydessä. Jäsen tai jäsenen huoltaja ilmoittaa talouteensa kuuluvat jäsenet 30.4.2021 mennessä seuran ohjeistamalla tavalla. Tämän jälkeen toimintaan liittyville jäsenille ei myönnetä perhealennuksia kuluvalle kaudelle.

Maksujen laiminlyönti

Jos pelaajalla 2 kuukauden seuran toimintamaksut maksamatta tai vastaava määrä joukkuemaksuja, ei hän voi osallistua seuran/joukkueen toimintaan (harjoituksiin, peleihin tai muihin tapahtumiin) ennen kuin nämä maksut on maksettu. Kuukausimaksuvelvollisuus jatkuu, vaikka pelaaja olisi tämän takia pois toiminnasta.