STRATEGIA JA VISIO 2021-2025

Toiminnan tavoitteet

Pelaajan arjen kehittäminen

 • Osaavat ja hyvinvoivat valmentajat
 • Laadukas pelaajapolku seurassa ja seurayhteisössä
 • Laadukkaat olosuhteet

Pelaajan laadukas arki sisältää keskeisenä näkökulmana on arkivalmennuksen laadun kehittämisen. Toiminnan turvallisuus ja laadukkaat olosuhteet luovat tähän hyvät edellytykset. Seuran toiminnassa olevat valmentajat ovat aktiivisia pelaajan osaamisen sekä oman valmennusosaamisen kehittäjiä. Seuraympäristöä kehitetään tukemaan yksilöllistä pelaajakehitystä lisäämällä seuran valmennusosaamista. Seuran valmennuslinjaa syvennetään ja pelaajapolkua selkeytetään yhdessä muiden alueen seurojen kanssa. Pelaajien valmennustoiminnan tukemiseen kiinnitetään erityistä huomioita. Osaavien ja koulutettujen lasten ja nuorten valmentajien määrää pyritään kasvattamaan. Seuran johtamisessa keskitytään erityisesti seuran urheilusisällön laatujohtamiseen.

Pelaajat aloittavat harrastamisen entistä nuorempana, joten lasten valmennuksessa pedagogiset taidot ja kyky luoda positiivinen ilmapiiri ovat merkittävässä roolissa. Seuran toiminnassa näkyvät liikunnalliset ja kasvatukselliset otteet ja arvot. Ajaxlaisten vanhempien roolia aktivoidaan tukemaan heidän lapsensa liikunta- ja urheiluharrastusta.

Jatkuva kehittyminen laatuseurana

 • Suunnitelmallinen ja johdonmukainen seuran hallinto
 • Osaava urheilutoiminnan johto
 • Laadukas viestintä
 • Vakaa talous ja tehokas resurssointi

Seura kehittää toimintaansa Palloliiton seuraohjelman laatujärjestelmässä, jossa osa-alueet ovat seuraavat: seuran hallinto, urheilutoiminta sekä viestintä ja markkinointi. Suunnitelmallinen ja johdonmukainen seuran hallinto ja urheilutoiminnan johto yhdistettynä avoimeen, laadukkaaseen ja mielenkiintoa herättävään viestintään sekä prosessien dokumentointiin luovat rakenteen toiminnalle, johon on helppoa liittyä niin pelaajana, vanhempana, toimijana ja työtekijänä. Tämä lisää myös toiminnan tehokkuutta ja jokainen toiminnassa mukana olevan voi keskittyä olennaisimpaan tekemiseen.

Jalkapallokulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen

 • Kasvava jäsenmäärä
 • Vetovoimaiset tapahtumat
 • Kunta- ja yritysyhteistyö
 • Seuratalo

Seuran pyrkii laajentamaan ja kehittämään kilpailu- ja harrastusympäristöä kaikille sopivalla toiminnalla, joka on resurssoitu hyvin laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Onnistuminen seuran jatkuvassa kehittymisessä laatuseurana lisää seuran vetovoimaa ja johtaa jäsen- ja toimijamäärän kasvuun. Seuran vetovoimaa lisää myös laadukkaat ottelu-, turnaus- ja seuratapahtumat, jotka aktivoivat koko seuran jäsenistön sekä Kempeleen kunnan asukkaat. Seura järjestää yhteistyössä muiden seurojen kanssa pelitoimintaa (mm. Miniliiga, Talviliiga) lähellä läpi kesä- ja talvikauden mahdollistaen näin laadukkaan pelitoiminnan jokaiselle pelaajalle. Seura järjestää nappulavaiheeseen keskittyvän AjaxCupin, jalkapallokouluja, Perhefutista, WBA-leirin ja liikuntaleirejä. Perhe- ja harrasteliikuntamuotoja sekä olosuhteita pyritään kehittämään muiden seurojen, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi seurassa on tavoitteena vahvistaa Ajaxlaista identiteettiä yhteisten arvojen, toimintamallien ja valmennuslinjausten kautta, mikä mahdollistaa seuran ja jalkapallon arvostuksen kasvuun sekä seurakulttuurin vahvistumiseen.

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -