Avustusta vähävaraisten lasten perheille

Tutustu seuraaviin mahdollisuuksiin hakea tukea lasten harrastusmaksuihin:

Kun yllämainituilta tukijoilta on haettu ja olette saaneet päätökset tai muun selvityksen, voitte hakea avustusta myös seuran tukirahastosta, josta lisätietoa alla.

Ajax-Sarkkiranta ry:n tukirahasto

Ajax-Sarkkiranta ry:n tukirahasto tukee seuran vähävaraisia ja syrjäytymisuhan alla olevia pelaajia seuran harrastusmaksujen, varustemaksujen sekä pelitoiminnan kulujen kattamiseksi.

Kuka tahansa seuran pelaaja, tämän huoltaja tai tukihenkilö voi hakea tukea pelaajalle.

Tuen hakuaika on ympäri vuoden ja hakemukset käsitellään noin kolmen viikon sisällä saapumisesta. Tukea haetaan sähköpostitse toimisto@ajaxsarkkiranta.fi. Hakemuksessa on ilmettävä nämä asiat:

  • pelaajan nimi sekä joukkue
  • perheen taloudellinen tilanne tarvittavin osin (sis. selvityksen avustuksen hausta muista avustuslähteistä)
  • haettava tuen määrä

Tukea voidaan myöntää vähävaraisille, syrjäytymisvaarassa oleville sekä poikkeukselliseen tilanteeseen joutuneille pelaajille. Poikkeuksellinen tilanne voi olla esimerkiksi vakava sairastuminen perheessä tai vastaava arkeen ja toimeentuloon merkittävästi vaikuttava asia. Tuesta päättää seuran laskutuksesta toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsen niin, että päätöksenteossa on mukana aina vähintään kaksi henkilöä.

Tuki lyhennetään suoraan pelaajan maksuista ja tarvittaessa perhettä autetaan muidenkin tukimuotojen haussa.

Korkein myönnettävä tuki on 500 euroa per pelaaja.

Tukirahaston rahoitus tulee täysimääräisesti ulkopuolisilta lahjoittajilta, avustuksina ja yrityskumppaneilta. Rahaston tuloja ja myönnettyjä avustuksia seurataan kuukausittain. Rahaston ei ole tarkoitus kerryttää pääomaa, vaan kaikki saadut tuet voidaan myöntää vuosittain tukea tarvitseville pelaajille.

Tukirahaston lahjoittajat:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Jalkapallo-säätiö
  • Suorsan terveydenhoitosäätiö
  • Eija ja Veikko Lesosen Säätiö

Jos haluat tukea vähävaraisten tai muuten vaikeassa tilanteessa olevien perheiden lasten harrastusta, liity Kannatusjäseneksi tästä. Kannatusjäsenmaksut kohdistetaan täysimääräisestä seuran tukirahastoon ja sitä kautta tukea tarvitseville.

Ajax-Sarkkiranta ry

Y-tunnus: 2121373-4

Kurikkahaantie 7, 90440 Kempele

p. 050 3219980

toimisto(at)ajaxsarkkiranta.fi


- REILU PELI, REILU KAVERI -