Julkaistu: 11.06.2018 00.00

Seuran hallinto

Seuran hallinto

Johtokunta

Seuran toiminnan päälinjaukset päätetään vuosittain järjestettävässä seuran syyskokouksessa. Syyskokouksessa valitaan myös seuran johtokunta, joka johtaa seuran toimintaa vuosikokouksen asettamien linjausten (toimintasuunnitelma sekä budjetti) mukaisesti. Seuran johtokuntaan kuuluu kerrallaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 jäsentä. Johtokunta kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Johtokunnan alaiset työryhmät ja tehtävät

Valmennusryhmä

Valmennusryhmä toimii valmennuspäällikön tukena toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Valmennusryhmää johtaa valmennuspäällikkö. Valmennusryhmä vastaa mm.

 • seuran valmennustoiminnan kehittämisestä ja toteuttamisen seurannasta
 • pelaajatestaamisen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • koko seuran kattavat valmennustoiminnan linjauksien kehittämisestä:
  • seuran sisäisestä valmentajakoulutuksesta ja valmentajatapaamisten järjestämisestä
  • seuran pelitavan kehittämisestä
  • taitokoulutoiminnasta
  • seuran harjoitteluvuorojen jakamisesta

Valmennuksen johtoryhmä koostuu seuran erikseen nimeämistä valmentajista. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Jojo-ryhmä

JoJo-ryhmän tehtävänä on huolehtia joukkueiden toiminnan tehokkaasta organisoinnista. Jojo-ryhmä koostuu joukkueenjohtajista ja sen toimintaan kuuluu

 • joukkueiden talouden ja toiminnan suunnittelun ohjeistuksesta ja seurannasta
 • vuoropuhelu eri joukkueiden välillä.
 • pääasiallinen kanava seuran ja joukkueiden väliseen vuoropuheluun.
 • junioriryhmä koostuu juniorijoukkueiden joukkueenjohtajista

Jojo-ryhmä kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Talousryhmä

Talousryhmä kehittää ja suunnittelee joukkueiden sekä seuran taloushallintoon liittyviä käytänteitä. Talousryhmää johtaa seuran rahastonhoitaja. Talousryhmän tehtäviin kuuluu

 • seuran talousarvion suunnittelu ja seuranta
 • seuran talousohjeen päivittäminen
 • yhteydenpito sponsoreihin
 • uusien varainhankitatapojen kehittäminen
 • koko seuran kattavien varainhankinta kampanjoiden ja talkoiden koordinointi
 • kioskitoiminnan koordinointi

Talousryhmä koostuu seuran rahastonhoitajasta, johtokunnan edustajista sekä erikseen nimetyistä jäsenistä. Ryhmä laatii muistiot johtokunnalle tapaamisistaan.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä huolehtii seuran sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestintäryhmä kokoaa seuran jäsenkirjeet (seuralehti Ajaxilainen) sekä koordinoi joukkueiden ottelu- ja tapahtumaraportit seuran www-sivuille paikallislehdistön käyttöön. Viestintäryhmää johtaa seuran johtokunnan sihteeri.

Varusteryhmä

Varusteryhmä vastaa joukkueiden huoltajatoiminnan kehittämisestä. Varusteryhmä vastaa huoltajien koulutuksen organisoinnista ja varustehankintojen koordinoinnista. Junioriryhmä koostuu juniorijoukkueiden huoltajista.