Julkaistu: 11.06.2018 00.00

Toiminnan arvot

Toiminnan arvot

Ajaxilaisten arvoja...

  • Iloisuus: Peleistä ja harjoituksista hymyssä suin kotiin.
  • Yhteisöllisyys: Ajaxin joukkueet ovat kaikki samaa upeaa porukkaa.
  • Reilu peli, Reilu kaveri: kunnioita kavereita ja vastustajia, kannusta kaikkia.
  • Yksilöllisyys: onnistumisten takaamiseksi jokainen harrastaa ja kehittyy omalla tasollaan.
  • Luotettavuus: Kannustava ja turvallinen ilmapiiri. Oikeus olla lapsi. Vanhemmat johtavat esimerkillä.
  • Tasa-arvoisuus: Jokaisella mahdollisuus harrastaa omalla tasollaan.
  • Päihteettömyys: Päihtyneenä ei osallistuta seuran toimintaan!

1. Yhdessä tekemällä

Urheiluseura ei ole palvelun tuottaja, joka tuottaa palveluita asiakkailleen. Ajax-Sarkkiranta ry urheiluseurana koostuu jäsenistään, jotka yhdessä tekemällä tuottavat toimintaa kaikille seuran jäsenille. Seuran johto pyrkii omalla toiminnallaan tekemään kaikkien jäsenten toimintaan osallistumisen mahdollisimman helpoksi. Jokaisen jäsenen vastuulle jää kuitenkin olla oma-aloitteisesti mukana rakentamassa seuran ja toiminnassa mukana olevien lasten tulevaisuutta.

2. Yhdessä kasvattamalla

Jokainen seurassa toimiva aikuinen on esimerkki junioripelaajille. Tiukat pelit tuovat mukanaan monenlaisia tilanteita. Joskus saattaa peli hyvästä yrityksestä huolimatta kääntyä tappioksi, joskus taas tuomarin linjaukset voivat tuntua epäreiluilta. Vanhempien tehtävänä on opettaa pelaajia hyväksymään myös epämiellyttävät tilanteet. Aina ei voi voittaa, mutta myös tappion hetkellä on osattava kunnioittaa ja arvostaa vastapuolen pelaajia ja joukkuetta. Selkeät yhteisesti sovitut säännöt ja niiden noudattaminen luo lapsille turvallisen kasvuympäristön. Kaikilla aikuisilla on vastuullaan ohjata lapsia hyvään käytökseen niin peleissä, harjoituksissa kuin muutenkin vapaa-ajalla.

3. Kasvatuksellinen linja

Urheiluseurojen tärkeimpänä tehtävänä on tyypillisesti tarjota jäsenistölleen erilaisia liikuntapalveluita. Kuitenkin kaikessa lasten ja nuorten parissa tapahtuvassa toiminnassa tulee muistaa, että toiminnalla on myös kasvattava tavoite. Kasvatustehtävä on kaikkien aikuisten vastuulla – niin valmentajien, joukkueenjohdon kuin kaikkien vanhempienkin. Tästä syystä vanhempien esimerkillinen käytös on erittäin tärkeää.

3.1 Ryhmässä toimiminen

Jalkapallo on joukkuepeli. Joukkue harjoittelee yhdessä, pelaa yhdessä ja voittaa tai häviää yhdessä. Yksittäinen pelaaja ei tee joukkuetta, vaan joukkue syntyy kaikista pelaajista yhdessä.

Joukkueena toimittaessa jokaisen pelaajan on osattava tulla toimeen kaikkien muiden joukkueen jäsenten kesken. Joukkueen sisällä ei voi olla ole parasta kaveria – yhtä ainoaa pelaajaa, jonka kanssa voi pelata tai harjoitella. Päinvastoin, kaikki pelaajat ovat samanarvoisia joukkuekavereita ja jokaisen pelaajan pitää pystyä toimimaan kaikkien joukkuekavereiden kanssa.

Pelaajien tulee kannustaa toisiaan niin peleissä kuin harjoituksissakin. Jokaiselle pelaajalle sattuu virheitä ennemmin tai myöhemmin. Toisten arvosteleminen ei kuitenkaan vie joukkuetta eteenpäin, kannustaminen ja kaverin auttaminen sitä vastoin vie.

Harjoitusten aikana pelaajien tulee muita häiritsemättä keskittyä omaan tekemiseensä ja samalla antaa toisille pelaajille taa rauha keskittyä harjoituksiin.

3.2 Toisten kunnioittaminen

Jokaiseen joukkueeseen sopii monenlaisia pelaajia – pidempiä, lyhyempiä, nopeampia ja hitaampia. Kuitenkin jokainen pelaaja on yhdenveroinen joukkueen jäsen ja jokaista tulee kunnioittaa ihmisenä samalla tavalla riippumatta pelaajan ulkonäöstä tai muista ominaisuuksista. Jokaiselle pelaajalle pyritään järjestämään mahdollisimman laadukas harrastusympäristö, missä pelaaja saa riittävästi onnistumisia pelaajan tavoitteet ja taso huomioiden.

Samoin vastustajaa on muistettava kunnioittaa riippumatta siitä, minkälainen joukkue oli vastassa ja miten peli päättyi. Tappion tullessa vastustaja voitti todennäköisesti siksi, että peli sujui heillä paremmin ja siitä he ansaitsevat kaiken arvostuksen. Voitettaessa on taas hyvä muistaa, että varmasti vastustajakin teki parhaansa. Naureskelu ja huonoksi haukkuminen ei kuulu asialliseen käytökseen. Voiton hetkellä on muistettava jakaa kiitosta hyvälle vastukselle. Hävittäessä on hyvä muistaa, miten toivoisi vastustajan kohtelevan omaa joukkuetta silloin, kun he voittavat.

3.3 Terveet elämäntavat

Terveet elämäntavat kuuluvat luonnollisena osana urheiluun. Lapsen ja nuoren urheilijan elämän peruspilareiksi on monessa yhteydessä nostettu monipuolinen ja tehokas harjoittelu, monipuolinen ruokavalio sekä riittävä lepo. Ajaxissa harrastava pelaaja on aktiivinen liikkuja ja terveet elintavat omaava innostunut liikkuja.

Henkilökohtainen hygienia on myös asia, joka jokaisen pelaajan tulee opetella heti nuorimmista ikäluokista alkaen. Harjoituksissa tulee aina hiki, joten venyttelyn lisäksi suihkussa käynnin tulee olla osa harjoitusten jälkeisiä rutiineja. Peli- ja turnausmatkoilla tulee jokaisella pelaajalla olla mukana niin peseytymisvälineet kuin puhtaat vaihtovaatteetkin.

Tupakan ja päihteidenkäyttö on luonnollisesti kielletty kaikilta junioreilta. Tupakointia ja päihteitä ei hyväksytä joukkueiden toiminnassa, eikä myöskään vapaa-ajalla.

Vanhempien käytös

Myös vanhempien tulee sitoutua päihteettömyyteen. Peli- tai harjoitustapahtumissa kentän laidalla ei saa näkyä päihtyneitä, tupakoivia tai nuuskaavia vanhempia. Vaikka tupakointi onkin sallittua kaikille täysi-ikäisille, tulee vanhempien ymmärtää oman esimerkkinsä vaikutus. Tupakat voi jättää kokonaan polttamatta tai käydä polttamassa piilossa nurkan takana. Nuuskan käyttö kaikissa peli- ja harjoitustapahtumissa on kielletty. Huomaa, että koulujen tilat sekä urheiluhallit ovat alueita missä nuuskan käyttö on kiellettyä.