Seuran sääntömääräisen syyskokouksen päätökset 3.10.2022
Ajax-Sarkkiranta ryJulkaistu: 04.10.2022 18.15

Seuran sääntömääräisen syyskokouksen päätökset 3.10.2022

Seuran sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Ojan Rauta Areenan neuvottelutilassa, osallistumisen ollessa mahdollista myös etäyhteydellä. Kokous hyväksyi Toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä Toimintamaksut ja niihin liittyvät periaatteet ajalle 1.11.2022-31.12.2023. Seurakokous valtuutti johtokunnan päättämään tarpeen mukaan määräaikaisesta toimintamaksujen korotuksesta mahdollisesta energiakustannusten ja siten hallivuokrien hinnan noususta johtuen. Hallivuokrien ja toimintamaksujen noston sijaan energiahintojen mahdolliseen nousuun pyritään vastaamaan ensisijaisesti muilla keinoilla.

Seura panostaa kilpajoukkueiden pelaajien fyysiseen valmennukseen tiivistämällä yhteistyötä Kuntomon kanssa. Kuntomon asiantuntijoiden kanssa seuraan luodaan nykyaikainen fyysisen valmennuksen malli käytäntöön vietynä, millä tuetaan pelaajien fyysisten ominaisuuksien ja valmiuksien systemaattista kehittämisestä ikä- ja kehitysvaiheet huomioiden.

Johtokunnan puheenjohtajana jatkaa Antti Näykki, kunnes uusi puheenjohtaja valitaan viim. 31.12.2022. Johtokunta tulee kutsumaan uuden seurakokouksen koolle vuoden 2022 aikana uuden puheenjohtajan valitsemiseksi vuodelle 2023. Varapuheenjohtajana vuodelle 2023 jatkaa Ville Rautio sekä johtokunnan jäseninä Mikko Väänänen, Annukka Juntunen, Katta Siltavirta ja Juho Jaakola. Uutena jäsenenä vuoden 2023 johtokuntaan valittiin Miika Hakola, joka myös täydentää johtokuntaa jo 2022 loppuvuoden osalta.

Seura kiittää keskusteluun ja päätöksentekoon osallistuneita!

Ajax-Sarkkiranta ry

Jalkapalloa jokaiselle kohti omaa huippua

”Reilu peli, reilu kaveri”

Hyvä fiilis! – Luottamus – Laatu – Yhteisöllisyys